Thiết bị đeo sở hữu Corning® Gorilla® Glass | Corning Gorilla Glass

Thiết bị đeo sở hữu Corning® Gorilla® Glass

Thiết bị đeo sở hữu Corning® Gorilla® Glass

Thiết bị đeo sở hữu Corning® Gorilla® Glass

Khi công nghệ thiết bị đeo phát triển từ những công cụ hỗ trợ rèn luyện thể lực đến đồng hồ thông minh, các nhà sản xuất hàng đầu đang dần hợp tác chặt chẽ hơn với Gorilla Glass để bổ sung vào thiết bị đeo của họ sự kết hợp đỉnh cao giữa khả năng chống hư hại và hiệu năng.

Thiết bị đeo sở hữu Corning® Gorilla® Glass

Tìm kiếm theo thương hiệu

Tìm thêm thiết bị sở hữu Corning® Gorilla® Glass

Chia sẻ