Gorilla Glass Cover Glass | Damage and Scratch Resistant Cover Glass | Corning Gorilla Glass

Xin giới thiệu Corning® Gorilla® Glass Victus® 2

Xin giới thiệu Corning® Gorilla® Glass Victus® 2

Corning Gorilla Glass Victus 2 cải thiện hiệu năng chống rơi vỡ trên các bề mặt gồ ghề hơn chẳng hạn như bê tông.

Tìm hiểu thêm

Tìm thêm thiết bị sở hữu Corning® Gorilla® Glass