Karol T

Karol T

Kierownika działu przetwórstwa tworzyw sztucznych

Pracę w HTL zacząłem w 2008 roku. Był to okres, kiedy ówczesny zakład przygotowywał się do integracji z firmą Corning. Zostałem zatrudniony na stanowisku Technologa w dziale R&D i zajmowałem się procesami technologicznymi związanymi z przetwórstwem tworzyw sztucznych. Moje pierwsze zadania były jasno określone przez przełożonego, co zdecydowanie ułatwiło mi płynne wdrożenie do zespołu doświadczonych inżynierów. Byłem odpowiedzialny za przygotowywanie wytycznych technologicznych dla nowych form wtryskowych, odbiór techniczny oraz próby technologiczne. Zajmowałem się także tworzeniem nowych procesów, doborem i testowaniem nowych tworzyw konstrukcyjnych. Pełna integracja fabryki z firmą Corning umożliwiła mi rozwój w obszarze optymalizacji wydajności procesów produkcyjnych i wdrożenie wielu rozwiązań szeroko pojętego Lean Manufacturing. Wiązało się to także z wyjazdami na międzynarodowe konferencje oraz szkolenia wewnątrz grupy Corning. Od 2018 roku pracuję na stanowisku kierownika działu przetwórstwa i zarządzam kilkunastoosobowym zespołem produkcyjnym.