Karol K

Karol K

Inżynier procesu

Przygodę z firmą Corning rozpocząłem w 2017 roku, będąc w połowie III roku studiów inżynierskich na Politechnice Warszawskiej. Jako stażysta w dziale inżynierii zapoznałem się z zasadami funkcjonowania firmy, zostałem szybko wdrożony w prowadzone projekty i praktycznie od razu mogłem rozwijać się w kierunku własnych zainteresowań związanych z produkcją. Brałem udział w projektach optymalizacji kosztów wytwarzania, jak również kalkulacji opłacalności potencjalnych usprawnień w obszarze produkcyjnym, które w końcowym efekcie zostały wdrożone. Po 8 miesiącach objąłem zastępstwo na stanowisku inżyniera procesu. Ze względu na otwartość firmy i elastyczność godzin pracy mogłem bez problemu pogodzić pracę z kontynuacją studiów stacjonarnych. Firma umożliwiła mi również rozwinięcie umiejętności w zakresie symulacji komputerowych procesu wtryskiwania tworzyw sztucznych, które do dziś wchodzą w zakres moich obowiązków. Projekt zautomatyzowanego stanowiska produkcyjnego pozwolił mi na uzyskanie tytułu inżyniera we wrześniu 2018 roku, a już miesiąc później zostałem zatrudniony na stanowisku inżyniera procesu, rozpoczynając jednocześnie zaoczne studia magisterskie. Do moich obowiązków należy teraz doskonalenie procesów produkcyjnych zarówno pod kątem finansowym, jak i jakościowym. Praca pełna nowych wyzwań daje mi ogromną satysfakcję.