How It's Tested | Corning Gorilla Glass

We use cookies to ensure the best experience on our website.
View Cookie Policy
_self
Accept Cookie Policy
Change My Settings
ESSENTIAL COOKIES
Required for the site to function.
PREFERENCE AND ANALYTICS COOKIES
Augment your site experience.
SOCIAL AND MARKETING COOKIES
Lets Corning work with partners to enable social features and marketing messages.
ALWAYS ON
ON
OFF
Biện pháp thử nghiệm

Biện pháp thử nghiệm

Biện pháp thử nghiệm

 

Tại phòng thí nghiệm của Corning ở Corning, NY, các nhà nghiên cứu thực hiện thử nghiệm ở cấp thiết bị để giả lập các loại lực nén mà loại kính phủ này có thể chịu được trong thực tế.  Mục đích của các nghiên cứu này là để tìm hiểu cách thức kính phủ và thiết bị tương tác với sản phẩm khác cùng loại và hiệu quả của loại kính này dưới các trường hợp khác nhau. Các nhà nghiên cứu của Corning cũng phân tích các trường hợp kính không đạt chuẩn, để tìm hiểu sâu hơn hiệu quả của kính và nguyên nhân gây ra thất bại. Chúng tôi sử dụng các kiến thức này để tiếp tục cải tiến tập trung vào khác hàng trong lĩnh vực kính phủ này.

 

Chia sẻ