Máy tính xách tay | Corning Gorilla Glass

We use cookies to ensure the best experience on our website.
View Cookie Policy
_self
Accept Cookie Policy
Change My Settings
ESSENTIAL COOKIES
Required for the site to function.
PREFERENCE AND ANALYTICS COOKIES
Augment your site experience.
SOCIAL AND MARKETING COOKIES
Lets Corning work with partners to enable social features and marketing messages.
ALWAYS ON
ON
OFF
Notebook

Ứng dụng Gorilla Glass

Ứng dụng Gorilla Glass

Notebooks

Máy tính xách tay 

Kính Gorilla Glass đã ghi kỷ lục về khả năng chống xước ở điện thoại thông minh và máy tính bảng. Ngày nay, kính Gorilla Glass đẹp và bền, giúp thiết kế máy tính xách tay mỏng hơn và nhẹ hơn, với chất lượng hình ảnh đặc biệt tốt, trong khi đó vẫn đạt được khả năng chống xước trước sự cố tiềm năng trong khi sử dụng và hoạt động xử lý hàng ngày. Hiện nay, kính Corning® Gorilla® Glass NBT™ đã nâng tầm khả năng bảo vệ cho các may tính xách tay cảm ứng.

Chia sẻ